Bieżące wykonane i realizowane projekty

 
1 Budynek wielorodzinny w Wielowsi
2 Przebudowa budynków Szpitala w Lubinie
3 Przebudowa budynków po byłej komendzie Policji w Raciborzu
4 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku
5 Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Busku- Zdrój
6  Zagospodarowanie terenów zielonych w Busku-Zdrój
7 Termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu-Zdroju
8 Rozbudowa budynku Przedszkola w Skierbieszowie
7 Budynki wielorodzinne A, B i C w Katowicach przy ul. Radockiego
8 Rozbudowa budynku Przedszkola w Skierbieszowie
9  Zagospodarowanie terenów zielonych "Park Lotników" w Jaworznie
10  Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach
11  Budynek wielorodzinny w Warszawie